ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΝ

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών με επίβλεψη μηχανογραφημένου λογιστηρίου.

Αναλαμβάνουμε διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ.

Αναλαμβάνουμε άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Ενημέρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους με απώτερο σκοπό την έγκαιρη γνώση του τελικού αποτελέσματος.

Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων – Αλλοδαπών – Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

  • Με βάση την εμπειρία μας καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σας για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στις αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας.
  • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας, υπεύθυνα και σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
  • Ανάλυση κόστους ανά εργαζόμενο και τμήμα επιχείρησης.
  • Προϋπολογισμό κόστους απόλυσης και αποζημιώσεων.
  • Μηνιαία και ετήσια reports της μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης
  • Υποβολή καταστάσεων σε προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ.
  • Υποστήριξη σε θέματα εργατικών διαφορών και ελέγχων από εργατολόγο και δικηγόρο.